Bendra informacija

Prašome prieš atlikdami užsakymą perskaityti šias taisykles. UAB „Sarbeka ir Ko“ įsipareigoja saugoti ir atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis. UAB „Sarbeka ir Ko” pasilieka teisę bet kuriuo metu šias Taisykles keisti, todėl kaskart naudodamiesi šiuo tinklalapiu turite iš naujo jas perskaityti. Naudodamiesi šios elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis Jūs patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Taisyklių.

Renkama informacija

Atliekant užsakymą prašome Jūsų pateikti išsamią ir teisingą informaciją. Kitu atveju Jūsų naudojimasis interneto svetaine ir kitomis elektroninės parduotuvės paslaugomis bus apribotas arba anuliuotas.

Mes gerbiame Jūsų teisę į privatumą. UAB „Sarbeka ir Ko” tvarko Jūsų asmens duomenis tam, kad apdorotų Jūsų prekių užsakymus, išspręstų klausimus, susijusius su prekių pristatymu. Renkame informaciją, kurią pateikėte užsisakydami prekes: vardą, pavardę, el. pašto adresą, pristatymo adresą, telefono numerį, mokėjimo duomenis ir kitą, Jūsų nurodytą, informaciją.

Saugumas

Įmonė imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų. Tačiau prašome nepamiršti, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, internetu atliekamos operacijos, kompiuterių sistemos, internetinės svetainės ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Jūsų kontaktinė informacija yra perduodama mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Bendrovė neteikia asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikos teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. 

Informacija apie nepilnamečius

Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą.

Asmens duomenų tvarkymas ir saugojimas

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate vykdant užsakymą, būtų tvarkomi remiantis šiomis privatumo nuostatomis. Siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Draudžiama kopijuoti ir skelbti internetinėje svetainėje pateikiamą informaciją be UAB „Sarbeka ir Ko” sutikimo.